Trình chuyển đổi WPS sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi WPS sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành TIFF?

  1. Chọn file WPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPS sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn