Trình chuyển đổi TS sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Video Transport Stream File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi TS sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TS thành TIFF?

  1. Chọn file TS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TS sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn