Trình chuyển đổi M4V sang TIFF

Chuyển file của bạn từ iTunes Video File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi M4V sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file M4V thành TIFF?

  1. Chọn file M4V mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4V sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn