Trình chuyển đổi PSD sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Adobe Photoshop Document sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi PSD sang TIFF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Sử dụng AI để nâng cấp chat lượng hình ảnh.


Làm cách nào để chuyển đổi file PSD thành TIFF?

  1. Chọn file PSD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PSD sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm PSD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PSD sang TIFF:

Chuyển đổi PSD sang TIFF với file ví dụ PSD của chúng tôi.