Trình chuyển đổi PSD sang BMP

Chuyển đổi PSD sang BMP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ Adobe Photoshop Document sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi PSD sang BMP.

Làm cách nào để chuyển đổi file PSD thành BMP?

  1. Chọn file PSD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PSD sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn
Hãy thử chuyển đổi BMP với file thử nghiệm PSD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PSD sang BMP:

Chuyển đổi PSD sang BMP với file ví dụ PSD của chúng tôi.