Trình chuyển đổi PSD sang TGA

Chuyển file của bạn từ Adobe Photoshop Document sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi PSD sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PSD thành TGA?

  1. Chọn file PSD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PSD sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn