Trình chuyển đổi PSD sang GIF

Chuyển file của bạn từ Adobe Photoshop Document sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi PSD sang GIF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PSD thành GIF?

  1. Chọn file PSD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PSD sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm PSD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PSD sang GIF:

Chuyển đổi PSD sang GIF với file ví dụ PSD của chúng tôi.