Trình chuyển đổi PSD sang GIF

Chuyển đổi PSD sang GIF

Chuyển file của bạn từ Adobe Photoshop Document sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi PSD sang GIF.

Trình chuyển đổi gif

Trình chuyển đổi gif
  1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster image/psd/example_small.psd)
  2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
  • Nén:
    Trợ giúp
  • Chọn một cài đặt trước:
  • Thay đổi kích thước:
    x pixels
  • Màu:
    Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
     
    Năm 1980 Năm 1900
  • Nâng cao:
    Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
     
    Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh) Xóa nền
  • DPI:
  • Cắt pixel từ:
    đầu
    cuối
    trái
    đúng
  • Ngưỡng trắng đen:
    Trợ giúp
  • File của bạn đang được tải lên.
    Tiến trình: 

    Tổng dung lượng file: -
    Tốc độ tải lên: -
    Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm PSD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PSD sang GIF:
Chuyển đổi PSD sang GIF với file ví dụ PSD của chúng tôi.