Trình chuyển đổi TIFF sang GIF

Chuyển file của bạn từ Tagged Image File Format sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi TIFF sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TIFF thành GIF?

  1. Chọn file TIFF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TIFF sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang TIFF:

Trình chuyển đổi GIF sang TIFF
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm TIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TIFF sang GIF:

Chuyển đổi TIFF sang GIF với file ví dụ TIFF của chúng tôi.