Trình chuyển đổi DJVU sang TIFF

Chuyển file của bạn từ DjVu image files sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi DJVU sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file DJVU thành TIFF?

  1. Chọn file DJVU mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DJVU sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn