Trình chuyển đổi DJVU sang TGA

Chuyển file của bạn từ DjVu image files sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi DJVU sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file DJVU thành TGA?

  1. Chọn file DJVU mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DJVU sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn