Trình chuyển đổi DCM sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Digital Imaging and Communications in Medicine Image File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi DCM sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file DCM thành TIFF?

  1. Chọn file DCM mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DCM sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn