Trình chuyển đổi NEF sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Nikon Digital Camera Raw Image File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi NEF sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file NEF thành TIFF?

  1. Chọn file NEF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ NEF sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn