Trình chuyển đổi NEF sang TGA

Chuyển file của bạn từ Nikon Digital Camera Raw Image File sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi NEF sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file NEF thành TGA?