Trình chuyển đổi TGA sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Truevision Targa Graphic File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi TGA sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TGA thành TIFF?

  1. Chọn file TGA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TGA sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TIFF sang TGA:

Trình chuyển đổi TIFF sang TGA
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm TGA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TGA sang TIFF:

Chuyển đổi TGA sang TIFF với file ví dụ TGA của chúng tôi.