Trình chuyển đổi KEY sang TGA

Chuyển file của bạn từ Keynote Presentation sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi KEY sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file KEY thành TGA?

  1. Chọn file KEY mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ KEY sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn