Trình chuyển đổi CR2 sang TGA

Chuyển file của bạn từ Canon Digital Camera Raw Image File sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi CR2 sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file CR2 thành TGA?

  1. Chọn file CR2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CR2 sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn