Trình chuyển đổi AVI sang TGA

Chuyển file của bạn từ Microsoft Audio/Visual Interleaved sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi AVI sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file AVI thành TGA?

  1. Chọn file AVI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AVI sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang AVI:

Trình chuyển đổi TGA sang AVI
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm AVI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AVI sang TGA:

Chuyển đổi AVI sang TGA với file ví dụ AVI của chúng tôi.