Trình chuyển đổi AVI sang BMP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Audio/Visual Interleaved sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi AVI sang BMP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file AVI thành BMP?

  1. Chọn file AVI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AVI sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ BMP sang AVI:

Trình chuyển đổi BMP sang AVI
Hãy thử chuyển đổi BMP với file thử nghiệm AVI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AVI sang BMP:

Chuyển đổi AVI sang BMP với file ví dụ AVI của chúng tôi.