Trình chuyển đổi AVI sang GIF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Audio/Visual Interleaved sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi AVI sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file AVI thành GIF?

  1. Chọn file AVI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AVI sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang AVI:

Trình chuyển đổi GIF sang AVI
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm AVI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AVI sang GIF:

Chuyển đổi AVI sang GIF với file ví dụ AVI của chúng tôi.