Trình chuyển đổi TGA sang BMP

Chuyển file của bạn từ Truevision Targa Graphic File sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi TGA sang BMP.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TGA thành BMP?

  1. Chọn file TGA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TGA sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ BMP sang TGA:

Trình chuyển đổi BMP sang TGA
Hãy thử chuyển đổi BMP với file thử nghiệm TGA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TGA sang BMP:

Chuyển đổi TGA sang BMP với file ví dụ TGA của chúng tôi.