Trình chuyển đổi WMV sang TGA

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi WMV sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành TGA?

  1. Chọn file WMV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMV sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang WMV:

Trình chuyển đổi TGA sang WMV
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang TGA:

Chuyển đổi WMV sang TGA với file ví dụ WMV của chúng tôi.