Trình chuyển đổi WMV sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi WMV sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành TIFF?

  1. Chọn file WMV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMV sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TIFF sang WMV:

Trình chuyển đổi TIFF sang WMV
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang TIFF:

Chuyển đổi WMV sang TIFF với file ví dụ WMV của chúng tôi.