Trình chuyển đổi WMV sang PNG

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi WMV sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành PNG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PNG sang WMV:

Trình chuyển đổi PNG sang WMV
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang PNG:

Chuyển đổi WMV sang PNG với file ví dụ WMV của chúng tôi.