Trình chuyển đổi WMV sang GIF

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi WMV sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành GIF?

  1. Chọn file WMV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMV sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang WMV:

Trình chuyển đổi GIF sang WMV
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang GIF:

Chuyển đổi WMV sang GIF với file ví dụ WMV của chúng tôi.