Chuyển đổi GIF sang TGA

Trình chuyển đổi hình ảnh trực tuyến

Chuyển file của bạn từ CompuServe Graphics Interchange Format sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi GIF sang TGA.

Trình chuyển đổi tga

Trình chuyển đổi tga
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster image/gif/example_small.gif)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang GIF:
Trình chuyển đổi TGA sang GIF

Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm GIF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ GIF sang TGA:
Chuyển đổi GIF sang TGA với file ví dụ GIF của chúng tôi.