Trình chuyển đổi GIF sang TGA

Chuyển file của bạn từ CompuServe Graphics Interchange Format sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi GIF sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file GIF thành TGA?

  1. Chọn file GIF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ GIF sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang GIF:

Trình chuyển đổi TGA sang GIF
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm GIF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ GIF sang TGA:

Chuyển đổi GIF sang TGA với file ví dụ GIF của chúng tôi.