Trình chuyển đổi DWG sang GIF

Chuyển file của bạn từ AutoCAD Drawing Database File sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi DWG sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file DWG thành GIF?

  1. Chọn file DWG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DWG sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn