Trình chuyển đổi GIF sang ICO

Chuyển file của bạn từ CompuServe Graphics Interchange Format sang Microsoft icon file bằng trình chuyển đổi GIF sang ICO.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file GIF thành ICO?

  1. Chọn file GIF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ GIF sang ICO
  4. Tải file ICO của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ICO sang GIF:

Trình chuyển đổi ICO sang GIF
Hãy thử chuyển đổi ICO với file thử nghiệm GIF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ GIF sang ICO:

Chuyển đổi GIF sang ICO với file ví dụ GIF của chúng tôi.