Trình chuyển đổi MPEG sang GIF

Chuyển file của bạn từ Motion Picture Experts Group file interchange format sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi MPEG sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file MPEG thành GIF?

  1. Chọn file MPEG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MPEG sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn