Trình chuyển đổi WPD sang GIF

Chuyển file của bạn từ WordPerfect Document File sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi WPD sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WPD thành GIF?