Trình chuyển đổi XCF sang GIF

Chuyển file của bạn từ eXperimental Computing Facility sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi XCF sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file XCF thành GIF?

  1. Chọn file XCF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XCF sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn