Trình chuyển đổi XCF sang WEBP

Chuyển file của bạn từ eXperimental Computing Facility sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi XCF sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file XCF thành WEBP?

  1. Chọn file XCF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XCF sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn