Trình chuyển đổi MKV sang GIF

Chuyển file của bạn từ Matroska Video File sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi MKV sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file MKV thành GIF?

  1. Chọn file MKV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MKV sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang MKV:

Trình chuyển đổi GIF sang MKV
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm MKV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MKV sang GIF:

Chuyển đổi MKV sang GIF với file ví dụ MKV của chúng tôi.