Trình chuyển đổi JPG sang GIF

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi JPG sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành GIF?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang JPG:

Trình chuyển đổi GIF sang JPG
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang GIF:

Chuyển đổi JPG sang GIF với file ví dụ JPG của chúng tôi.