Trình chuyển đổi MP4 sang JPG

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi MP4 sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành JPG?

  1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang JPG
  4. Tải file JPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPG sang MP4:

Trình chuyển đổi JPG sang MP4
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang JPG:

Chuyển đổi MP4 sang JPG với file ví dụ MP4 của chúng tôi.