Trình chuyển đổi MP4 sang WEBP

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi MP4 sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành WEBP?

  1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBP sang MP4:

Trình chuyển đổi WEBP sang MP4
Hãy thử chuyển đổi WEBP với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang WEBP:

Chuyển đổi MP4 sang WEBP với file ví dụ MP4 của chúng tôi.