Trình chuyển đổi MP4 sang GIF

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi MP4 sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành GIF?

  1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang MP4:

Trình chuyển đổi GIF sang MP4
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang GIF:

Chuyển đổi MP4 sang GIF với file ví dụ MP4 của chúng tôi.