Trình chuyển đổi JPG sang WEBP

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi JPG sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành WEBP?

  1. Chọn file JPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPG sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBP sang JPG:

Trình chuyển đổi WEBP sang JPG
Hãy thử chuyển đổi WEBP với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang WEBP:

Chuyển đổi JPG sang WEBP với file ví dụ JPG của chúng tôi.