Trình chuyển đổi 3GP sang JPG

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi 3GP sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành JPG?

  1. Chọn file 3GP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3GP sang JPG
  4. Tải file JPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPG sang 3GP:

Trình chuyển đổi JPG sang 3GP
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang JPG:

Chuyển đổi 3GP sang JPG với file ví dụ 3GP của chúng tôi.