Trình chuyển đổi JPEG sang JPG

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi JPEG sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file JPEG thành JPG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPG sang JPEG:

Trình chuyển đổi JPG sang JPEG
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm JPEG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPEG sang JPG:

Chuyển đổi JPEG sang JPG với file ví dụ JPEG của chúng tôi.