Trình chuyển đổi JPEG sang BMP

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi JPEG sang BMP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file JPEG thành BMP?

  1. Chọn file JPEG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPEG sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ BMP sang JPEG:

Trình chuyển đổi BMP sang JPEG
Hãy thử chuyển đổi BMP với file thử nghiệm JPEG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPEG sang BMP:

Chuyển đổi JPEG sang BMP với file ví dụ JPEG của chúng tôi.