Trình chuyển đổi JPEG sang PNG

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi JPEG sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file JPEG thành PNG?

  1. Chọn file JPEG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPEG sang PNG
  4. Tải file PNG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PNG sang JPEG:

Trình chuyển đổi PNG sang JPEG
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm JPEG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPEG sang PNG:

Chuyển đổi JPEG sang PNG với file ví dụ JPEG của chúng tôi.