Trình chuyển đổi PNG sang JPEG

Chuyển file của bạn từ Portable Network Graphics sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi PNG sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PNG thành JPEG?

  1. Chọn file PNG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PNG sang JPEG
  4. Tải file JPEG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPEG sang PNG:

Trình chuyển đổi JPEG sang PNG
Hãy thử chuyển đổi JPEG với file thử nghiệm PNG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PNG sang JPEG:

Chuyển đổi PNG sang JPEG với file ví dụ PNG của chúng tôi.