Trình chuyển đổi RTF sang PNG

Chuyển file của bạn từ Rich Text Format sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi RTF sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file RTF thành PNG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PNG sang RTF:

Trình chuyển đổi PNG sang RTF
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm RTF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RTF sang PNG:

Chuyển đổi RTF sang PNG với file ví dụ RTF của chúng tôi.