Trình chuyển đổi RTF sang SVG

Chuyển file của bạn từ Rich Text Format sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi RTF sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file RTF thành SVG?

  1. Chọn file RTF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RTF sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang RTF:

Trình chuyển đổi SVG sang RTF
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm RTF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RTF sang SVG:

Chuyển đổi RTF sang SVG với file ví dụ RTF của chúng tôi.