Trình chuyển đổi AI sang PNG

Chuyển đổi AI sang PNG

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ Adobe Illustrator File sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi AI sang PNG.

Làm cách nào để chuyển đổi file AI thành PNG?

  1. Chọn file AI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AI sang PNG
  4. Tải file PNG của bạn
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm AI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AI sang PNG:

Chuyển đổi AI sang PNG với file ví dụ AI của chúng tôi.