Trình chuyển đổi AI sang BMP

Chuyển đổi AI sang BMP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ Adobe Illustrator File sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi AI sang BMP.

Làm cách nào để chuyển đổi file AI thành BMP?

  1. Chọn file AI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AI sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn