Trình chuyển đổi AI sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Adobe Illustrator File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi AI sang TIFF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Sử dụng AI để nâng cấp chat lượng hình ảnh.


Làm cách nào để chuyển đổi file AI thành TIFF?

  1. Chọn file AI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AI sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm AI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AI sang TIFF:

Chuyển đổi AI sang TIFF với file ví dụ AI của chúng tôi.