Trình chuyển đổi AI sang TGA

Chuyển file của bạn từ Adobe Illustrator File sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi AI sang TGA.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file AI thành TGA?

  1. Chọn file AI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AI sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn