Trình chuyển đổi PNG sang ICO

Chuyển file của bạn từ Portable Network Graphics sang Microsoft icon file bằng trình chuyển đổi PNG sang ICO.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PNG thành ICO?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ICO sang PNG:

Trình chuyển đổi ICO sang PNG
Hãy thử chuyển đổi ICO với file thử nghiệm PNG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PNG sang ICO:

Chuyển đổi PNG sang ICO với file ví dụ PNG của chúng tôi.