Trình chuyển đổi IMAGE sang PNG

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi IMAGE sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file IMAGE thành PNG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PNG sang IMAGE:

Trình chuyển đổi PNG sang IMAGE
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm IMAGE

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ IMAGE sang PNG:

Chuyển đổi IMAGE sang PNG với file ví dụ IMAGE của chúng tôi.